outdoor
Plitvice Lakes (Plitvička Jezera)
even when it rains it's breathtaking #hiking #familyfriendly #lakes #waterfalls
Posted by Tina Maneszko
13 countries - 4 spots